‘Sağlık’ hizmeti tartışmalarına, ‘Uzlaştırıcı adam’ çözümü! - (bursa.com)

Hastaneler ile hasta ve yakınları arasında yaşanan tartışmalar, arbedeler ve varılan mahkeme süreçleri, medyada dikkati çekiyor.

Sağlık hizmeti veren kurumlar ve çalışanları da, hizmet alan bireyler ve yakınları da böylesine durumlarla olumsuz etkileniyor.

İdari yargıda, yer buluyor.

Kamuoyu önünde…

Kurumlara güvensizlik ve tartışmaların gelişmesi, teşhis ve tedavi hizmeti almak isteyenlerin güvensizliği ve üzüntüler, odak noktası oluyor.

Bursa’nın başarılı avukatı Okan Dursun, Türkiye’de hukuk sistemine sağlık hizmetleri için özel başlık açtıran adımlarıyla kayıtlara geçti.

Attığı adımla…

Sağlıkta, hizmet veren ve alan taraflar arasında, idari soruşturma ve idari yargı davası konusu olabilecek meselelere, öncesiyle ‘etkin çözüm mekanizması’ öneriliyor.

Türkiye’de, dava açılması için yapılan başvurularının öncesiyle ‘ombudsmanlık’ yani uzlaştırıcı yöntemi öngörülüyor.

Ombudsmanlar, taraflar arasında uzlaşıyı, ortak görüş birliği ve sonucunun elde edilebilmesi için görev yapıyor.

Dursun ise…

Ombudsmanlığın, sağlıkta deneyim elde etmiş ve uzmanlık elde etmiş hukukçular tarafından yapılabilmesini öngörüyor.

‘Yalın hastane’ kavramıyla…

Getirmek istediği uygulama ve yöntemi anlatan Dursun, “Özellikle sağlık kurumlarında, hata ve eksikliklerin düzeltilmesi, iş gücü kaybının en aza indirilmesi, karşılıklı omemnuniyetin sağlanabilmesi ve artırılması, sağlıkta etkin bir ombudsmanlıkla yürütülebilir düşüncesi taşıyorum.” diyor.

Ombudsmanlık yani, uzlaştırıcı, arabuluculuğun öneminin ve ihtiyacının, gelişen olaylar ve oluşan davalarla görülebileceğini vurguluyor.

Bilgilendirme ve eğitsel amaçlı konuşmalarıyla yer eden Dursun, taraflar açısından gelişen görüş ayrılıkları uyuşmazlığın çözülebilmesini, ombudsmanlıkla kısa, en kolay çözüm olarak tanımlıyor.

Dursun, “Böylece zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacak, dostane çözüm yöntemiyle doktor ve hasta uyuşmazlıklarının etkin çözümü sağlanacaktır. Doktorlar çekinmeden, hasta muayene edecekler, hastalarsa kendilerini daha güvenli bir ortamda hissedeceklerdir.” ifadesini kullanıyor.

Değer katacak ve kolaylık getirecek modeli, ilk kez gündeme getiren olmasıyla dikkati çeken Dursun, sağlık sektörünün gelişmesiyle de beraber, ‘kurumların kendi içi’ açısından bir öneri sunmuş oluyor.

Okan Dursun, Bursa’da ardı ardına açılan özel sağlık kurumları açısından, özellikle içlerinde özdeğerlendirme ve talep gerektirecek öneriyi, model olarak getirmiş bulunuyor.

Yazı Kaynağı