Kurumsal Yapımız

Bursa Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezinde,

 

Adalete erişim aracı olan, uyuşmazlık çözümü yöntemlerinin kurumsal uygulamasına hizmet eden faaliyet gösterilmektedir.

Arabuluculuk, tahkim ya da Av. K. 35/A, tarafları ilam niteliğinde belgeye kavuşturan, adalete erişim aracıdır. Bu nedenle, adalete erişim hizmetlerini sunma hakkı, münhasıran hukukçulara aittir.

Bursa Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezinde,

Alternatif uyuşmazlık çözümlerinde Merkez, yasalar çerçevesinde faaliyet sunmaktadır:

Arabuluculuk faaliyeti, münhasıran avukatlık mesleği ile bağdaşır. (HUAK); Arabuluculuk faaliyeti 6325 sayılı HUAK ve İş Mahkemeleri Kanununa tabidir. Arabuluculuk sonucunda taraflar ilam niteliğinde belgeye kavuşabilir.

Hakemlik Faaliyeti, avukatlık mesleği ile bağdaşır. (Av. K. m. 12/d); Tahkim, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 407 ilâ 444. maddeleri ve yabancılık unsuru bulunan uyuşmazlıklarda 4886 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa tabidir. Tahkim sonunda taraflar ilam niteliğinde belgeye kavuşabilir.

Uzman Görüşü Sunma Faaliyeti, avukatlık mesleği ile bağdaşır. (Av.K. m.35); Uzman Görüşü ise, HMK'ya (m.293) tabidir. Uyuşmazlık tarafları, Av.K.m.35/A hükmünce ilam niteliğinde belgeye kavuşabilir.

Bursa Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezinde,

Uyuşmazlık tarafları, Merkezin danışmanlığında, uyuşmazlık için en uygun çözüm yöntemi ile ilam niteliğinde belgeye kavuşabilir.

Nitekim dünyada, uyuşmazlık çözüm merkezlerinden alınan, uzman görüşü, tarafsız ön değerlendirme raporu ile taraflar ve vekilleri, öncelikle, tarafsız bir üçüncü kişinin (arabulucu, hakem gibi) katılımı olmaksızın, müzakere yolu ile uyuşmazlığı sonlandırmayı denemekte, burada bir çözüme ulaşılamazsa, arabulucu yardımı ile çözüme ulaşmaya çalışmakta, bu noktadan sonra da anlaşma sağlanamazsa, tahkim yoluna gitmektedir. Doğrudan arabuluculuk ya da tahkim yolu da seçilebilmektedir.