Temel İlkelerimiz

 • Merkez, Arabuluculuk, Hakemlik ve Uzmanlığın Tarafsız ve Bağımsız Bir Meslek Olarak Benimsenmesini Sağlamak Amacıyla Kurumsal ve Etkin Uygulamalar Sunar.
 • Avukatlıktan ve diğer mesleklerden bağımsız olarak, arabuluculara, hakemlere, uzmanlara ve ön değerlendirmecilere bağımsız, tarafsız faaliyet gösterilebilmeleri için etkin hizmet sunar. İş yoğunluğu yaşayan arabulucular, hakemler, uzmanlar, tarafsız ön değerlendirmeciler için, objektif kurallar ve önceden hazırlanmış dokümanlar ve profesyonel bir yönetim anlayıcı ile uygun mekanlarda önceden belirlenmiş olan süreçler çerçevesinde, meslek icrasının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır.
  Merkez Güven Veren Kurumsal Uygulamalara Hizmet Eder.
  Merkez yapısında, uyuşmazlık çözüm kurallarının önceden belirlenmiş olması ve belirlenmiş kuralların objektif olarak uygulanması, arabuluculuk ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına duyulan güveni artıracaktır. Merkezin kurallarına taraflar olduğu kadar, vekilleri, arabulucular, hakemler, uzmanlar, tarafsız ön değerlendirmeciler ve Merkez de önceden belirlenmiş ve objektif kurallara uymak ile yükümlüdür.
 • Merkez Uygulamalı Eğitimler ile Deneyimli ve Uzman Tarafsız Üçüncü Kişilere Katkı Sunar.
 • Merkez, akreditasyon ve sürekli eğitimleri ile evrensel etik kuralları ve Merkez Akreditasyon Kuralları ve arabuluculuk vekilliği, tahkim vekilliği, müzakere becerileri, etkili iletişim, tahkim uygulamaları, uzman raporu yazımı gibi konularda eğitim faaliyeti gösterir.
 • Merkez, Akreditasyon Kuralları Çerçevesinde, Listelerde Yer Almak İsteyen Tarafsız Üçüncü Kişilere, Akreditasyon Eğitimi Sunar:
 • Merkezin Listelerinde yer almak isteyen tarafsız üçüncü kişilere, uygulama standartları sunan akreditasyon ile, her bir çözüm yolu için uygulama birliğini sağlamayı amaçlamaktadır.
 • Merkez, Tarafsız Üçüncü Kişilere Meslek İcrası İçin Gerekli ve Elverişli Fiziksel Ortamı Sunar.
 • Arabuluculuk, tahkim, tarafsız ön değerlendirme görüşmeleri, Merkez tarafından bu amaçlar için tahsis edilmiş olan özel hizmet ofisinde gerçekleştirilmektedir. Tarafların uyuşmazlığı birlikte müzakere edebilecekleri ve gerektiğinde ayrı görüşmelere imkan sunan, rahat ve uygun fiziksel ortamı sunmak amaçlanmaktadır.