Arabuluculuk Nedir?

  • Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlığın bir ” Arabulucu ” yardımıyla çözüme kavuşturulmasıdır.
  • Arabuluculuk anlaşması, mahkeme kararı yerine geçer.
  • Arabuluculuğa başvurmakla, mahkemede dava açma hakkı kaybolmaz.
  • Mahkemeden daha kısa sürer ve ekonomiktir.
  • Aile, Ticaret, İşçi-İşveren, Kira, Tüketici vb. uyuşmazlıklar arabuluculuğa elverişlidir.
  • Kaybedeni olmayan dosthane bir çözüm yoludur.
  • Karşılıklı menfaatlerin korunması esastır.
  • Taraflar kendi sorunlarını kendileri çözer.
  • Taraflar arabulucuyu kendileri seçer.
  • Gizlilik içerisinde yürütülen bir süreçtir.